Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającym się realiom rynku oraz potrzebom klientów, usługi świadczone przez Kancelarię mają w dużej mierze charakter wyspecjalizowany, łączący znajomość dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, finansów i wyceny przedsiębiorstw.

Znakomitą większość klientów Kancelarii stanowią przedsiębiorcy, co nie przeszkadza w zaangażowaniu w świadczenie pomocy prawnej przy sprawach osobistych. Kancelaria za cel stawia sobie przede wszystkim szybkość w działaniu oraz nieszablonowe rozwiązania. Świadczy usługi głównie na obszarze województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach i Bielsku  – Białej.

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego

Marta Witkowska

Specjalizacje

Najnowsze artykuły

Symptomy kryzysu w Twojej firmie.

Wielu z nas zastanawia się w jaki sposób stan epidemii wywołanej COVID-19 wpłynie na prowadzone przez nich firmy. Zapewne liczne grono analizuje i obawia się, czy przetrwa obecny stan, czy też będzie zmuszona zamknąć prowadzoną

Czytaj więcej »
, O Kancelarii
Prawo Restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne – na czym polega?

Odpowiedzią na kryzys w Twojej firmie mogą być regulacje zawarte w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Przepisy te regulują zawieranie układu z wierzycielami przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych. Układ jest porozumieniem z

Czytaj więcej »
, O Kancelarii
Upadłość przedsiębiorstwa

Przygotowana likwidacja – zmiany.

Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) polega na ogłoszeniu upadłości z jednoczesnym zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku upadłego. Warunki sprzedaży proponowane są przez dłużnika lub jego wierzyciela w postępowaniu o ogłoszenie upadłości

Czytaj więcej »