Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 16 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przedstawiam informację dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Martę Witkowską prowadzącą Kancelarię Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego.

 

Administratorem danych osobowych jest

Marta Witkowska prowadząca Kancelarię Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego z siedzibą w Żywcu, ul. Habdasówka 1, 34 – 300 Żywiec,  tel.: +48 531 227 659, www.adwokatwitkowska.com, e-mail: kancelaria@adwokatwitkowska.com

 

Celem przetwarzania danych osobowych i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest:

 1. udzielenie pomocy prawnej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. wykonanie umowy przez Kancelarię – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 4. spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. cele archiwizacyjne i statystyczne – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. weryfikacji możliwego konfliktu interesów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. marketing bezpośredni usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię w rozumieniu tego przepisu
 8. zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji – art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

Kancelaria może ujawniać dane osobowe następującym podmiotom:

 

 1. które realizują na rzecz Kancelarii usługi księgowe, rachunkowe oraz podatkowe,
 2. podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi związane z IT,
 3. bankom,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową oraz usługi kurierskie,
 5. podmiotom współpracującym z Kancelarią przy wykonywaniu usług,
 6. pracownikom Kancelarii.

 

Dane są przechowywane przez okres trwania umowy z Klientem lub świadczenia usługi na innej podstawie niż umowa, a następnie tak długo jak to wynika z przepisów prawa lub usprawiedliwionego prawnie interesu Kancelarii.

 

Informuję, że macie Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej.