Postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji jest nieodłącznie związane z trudnościami ze spłatą zobowiązań oraz niewypłacalnością. Aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym pomaga uniknąć nadmiernej ingerencji w prawa dłużnika i zapewnia skuteczną realizację interesów wierzycieli

W tym zakresie Kancelaria oferuje usługi polegające na:

  1. sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych;
  2. monitorowaniu stanu egzekucji;
  3. sporządzaniu skarg na czynności komornika;
  4. sporządzaniu zarzutów przeciwko planowi podziału

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »

Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.  Prowadzona przez Kancelarię

Czytaj więcej »