Postępowanie o zatwierdzenie układu

Nowa formuła postępowania o zatwierdzenie układu weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku. Jest połączeniem popularnego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego przez przepisy Tarczy 4.0 oraz poprzedniej wersji postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w Prawie restrukturyzacyjnym.

Postępowanie prowadzone jest w znacznej mierze poza sądem z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. Dłużnik w czasie szybkiej restrukturyzacji otrzymuje bardzo szeroką fakultatywną ochronę przed egzekucją, zaś jego kontrahenci nie mogą wypowiadać kluczowych umów dla przedsiębiorstwa dłużnika. Jak każde postępowanie restrukturyzacyjne, również postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone jest w celu zawarcia układu z wierzycielami i tym samym redukcji zobowiązań dłużnika. Dłużnik ma na to w praktyce 3 miesiące od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Po zawarciu układu dłużnik składa wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Kancelaria świadczy usługi polegające na pełnieniu funkcji nadzorcy układu oraz bieżącym doradztwie restrukturyzacyjnym.

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »