O Właścicielu

Marta Witkowska

Adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.  Absolwentka studiów stacjonarnych na kierunku prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych na kierunku wycena przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie obroniła pracę dyplomową Wycena przedsiębiorstwa spółki Fabryka Mebli Forte S. A. oraz studiów podyplomowych na kierunku prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla doradców restrukturyzacyjnych prowadzonych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości (nr 1364), uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Sprawuje mandat członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach znanych adwokatów izby krakowskiej oraz katowickiej, a także w biurze kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W tym czasie pracowała z ramienia tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka przy obsłudze postępowań upadłościowych i postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i świadczeniu usług reprezentacji dłużników w tych postępowaniach.

Dokonywała analizy profilu działalności kilkudziesięciu spółek prawa handlowego pod kątem wystąpienia stanu niewypłacalności, w tym spółek o wielomilionowej sumie bilansowej notowanych na ryku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Finanse i rynki kapitałowe od zawsze były jej pasją.

Ze względu na znajomość dziedziny rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw wyróżnia się ofertą kompleksowej obsługi postępowań związanych z wyceną przedsiębiorstw oraz ustalaniem momentu niewypłacalności.

Prowadzi kancelarię specjalizującą się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Doradza i reprezentuje członków zarządu w procesach dotyczących orzeczenia o odpowiedzialności za zobowiązania spółek kapitałowych. Reprezentuje dłużników i wierzycieli w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, prowadząc bieżącą współpracę z syndykami, nadzorcami i zarządcami. Pełni funkcję nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Prowadzi spory sądowe z zarządcami masy sanacyjnej oraz syndykami masy upadłości. Doradza przedsiębiorcom i zarządom spółek działających w branżach transportowej, rozrywkowej, poligraficznej, budowlanej (w tym budowli obiektów sportowych) i budowlano – remontowej,  medycznej (w tym produkcji sprzętu medycznego),  projektowej, gastronomicznej, hurtowej, dźwignicowej, farmaceutycznej, górniczej i innych. Prowadzi obsługę prawną syndyków masy upadłości.