O Właścicielu

Marta Witkowska.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Absolwentka studiów stacjonarnych na kierunku prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych na kierunku wycena przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie obroniła pracę dyplomową Wycena przedsiębiorstwa spółki Fabryka Mebli Forte S.A. oraz studiów podyplomowych na kierunku prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla doradców restrukturyzacyjnych prowadzonych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości (nr 1364), uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach znanych adwokatów izby krakowskiej oraz katowickiej, a także w biurze kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W tym czasie pracowała z ramienia  tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka przy obsłudze postępowań upadłościowych i postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i świadczeniu usług reprezentacji dłużników w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz postępowaniu upadłościowym.

Dokonywała analizy profilu kilkudziesięciu spółek prawa handlowego pod kątem wystąpienia stanu niewypłacalności, w tym spółek o wielomilionowej sumie bilansowej notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Finanse i rynki kapitałowe od zawsze były jej pasją.

Ze względu na znajomość dziedziny rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw wyróżnia się ofertą kompleksowej obsługi postępowań związanych z wyceną majątku oraz ustaleniem momentu niewypłacalności.

Doradza i reprezentuje członków zarządu w postępowaniach dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółek kapitałowych. Sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentuje w postępowaniach zainicjowanych tymi wnioskami. Prowadzi obsługę prawną syndyków masy upadłości.

Wysokie kwalifikacje utrzymuje dzięki stałym uczestnictwie w kursach i szkoleniach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zaufali jej:

  1. Syndycy spółek budowlanych,
  2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży hurtowej i ogrodniczej,
  3. Syndycy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży przemysłu drzewnego,
  4. Członkowie zarządu spółek budowlanych,
  5. Syndycy spółek z branży IT