Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje przed możliwością oddłużenia. To w jakim zakresie oraz czy w ogóle uzyska oddłużenie, zależy od decyzji sądu podyktowanej oceną jego moralności płatniczej. W związku ze zmianą ustawy prawo upadłościowe w dniu 24.03.2020 r. moment badania możliwości oddłużenia przesuwa się w czasie z etapu badania zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości na etap zakończenia postępowania upadłościowego.

Kolejną możliwością redukcji zobowiązań dedykowaną dla niewypłacalnego konsumenta jest postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (układ konsumencki). Postępowanie to prowadzi do zawarcia przez niewypłacalnego konsumenta układu z wierzycielami przy zaangażowaniu nadzorcy sądowego. Do dłużnika należy sporządzenie zgodnych z prawem i przekonujących propozycji układowych, których celem jest redukcja zobowiązań.  

Kancelaria świadczy usługi związane z:

  1. sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z przygotowaniem odpowiednich załączników;
  2. reprezentacji w toku postępowania upadłościowego;
  3. sporządzaniem sprzeciwów do listy wierzytelności;
  4. współpracą z syndykiem i nadzorcą sądowym;
  5. sporządzaniem skarg na czynności syndyka masy upadłości

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.  Prowadzona przez Kancelarię

Czytaj więcej »