Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może być przeprowadzone w jednej z czterech procedur: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym. To, o które postępowanie należy się ubiegać zależy od kondycji finansowej dłużnika, sporności jego zobowiązań czy restrukturyzowanych obszarów prowadzonego przedsiębiorstwa.

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

  1. pomocy prawnej przy wyborze właściwego rodzaju postępowania spośród czterech postępowań przewidzianych przez ustawę prawo restrukturyzacyjne: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego;
  2. przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z załącznikami;
  3. przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych oraz propozycji układowych;
  4. reprezentacji w toku postępowań restrukturyzacyjnych;
  5. przygotowaniu porozumień związanych z restrukturyzacją zadłużenia odbywających się poza procedurą restrukturyzacji sądowej;
  6. reprezentacji wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »

Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.  Prowadzona przez Kancelarię

Czytaj więcej »