Analiza Przedsiębiorstwa

Zdiagnozowanie problemu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością wymaga rozpoznania zagrożonych obszarów działalności przedsiębiorstwa, audytu niekorzystnych umów, czy identyfikacji nadmiernych zabezpieczeń. Umożliwia to skupienie się na odbudowaniu biznesu bez rezygnacji z najważniejszych jego zasobów.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  1. Wstępnej analizy sprawozdania finansowego pod kątem wystąpienia przesłanek niewypłacalności,
  2. Audytu umów istotnych dla prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa poprzedzonej oceną efektywności ekonomicznej inwestycji,
  3. Analizy zabezpieczeń oraz ich skutków w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »