Symptomy kryzysu w Twojej firmie.

Wielu z nas zastanawia się w jaki sposób stan epidemii wywołanej COVID-19 wpłynie na prowadzone przez nich firmy. Zapewne liczne grono analizuje i obawia się, czy przetrwa obecny stan, czy też będzie zmuszona zamknąć prowadzoną działalność lub podjąć decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Szczególnie czujni muszą być członkowie zarządów spółek kapitałowych, gdyż w obecnym stanie prawnym odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania zarządzanej przez siebie spółki w przypadku niezałożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. W tym czasie, jak nigdy dotąd, warto zwrócić szczególną uwagę na stan finansów prowadzonego przez Ciebie biznesu. Poniżej krótkie wskazówki dotyczące tego, na co należy zwrócić uwagę w czasie dekoniunktury. 

Monitoruj:

 • stan przychodów,
 • cash flow z działalności operacyjnej,
 • obsługiwanie długu, w szczególności krótkoterminowego,
 • prowadzone egzekucje.

Powinna ostrzec Cię sytuacja, w której:

 • nastąpiło załamanie przychodów,
 • cash flow z działalności operacyjnej jest trwale ujemny,
 • przeterminowanie większości Twoich zobowiązań wynosi więcej niż 90 dni.
 • Twoi wierzyciele domagają się natychmiastowej spłaty zadłużenia.

Co możesz zrobić żeby zadbać o bieżące regulowanie zobowiązań:

 • ustal, jakie zasoby w Twojej firmie są kluczowe i generują największe zyski,
 • ustal, jakie zasoby w Twojej firmie nie są kluczowe – postaraj się je zredukować,
 • obetnij koszty, które od lat są zbędne,
 • negocjuj z dostawcami  – dłuższy termin spłaty, rozłożenie na raty,
 • negocjuj z odbiorcami  – krótszy termin spłaty, w zamian za skonto w płatności,
 • zidentyfikuj, które aktywa generują największe koszty, postaraj się je upłynnić lub zmienić formę korzystania z nich,
 • negocjuj z bankiem wydłużenie terminu spłaty kredytu lub niższe oprocentowanie.

Jeżeli mimo podjęcia tych działań zachowanie płynności jest nadal utrudnione, rozważ podjęcie restrukturyzacji sądowej. Co to znaczy? Czytaj w następnym wpisie.

Adwokat Marta Witkowska

Zobacz: Analiza Przedsiębiorstwa Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Marta Witkowska

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest