Przyspieszone postępowanie układowe

Artykuł jest kolejnym z cyklu Postępowań restrukturyzacyjnych, a prezentuje drugi rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Dotyczy postępowania przeprowadzanego w formule Przyspieszonego postępowania układowego.

Dla kogo przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe należy do grupy postępowań, które przeprowadzane są z udziałem sądu. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego składa przedsiębiorca (dłużnik) zagrożony niewypłacalnością. Postępowanie prowadzi się wobec przedsiębiorcy, którego suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności.

Wraz z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, przedsiębiorca składa wiele załączników, opisanych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Najważniejsze z nich to: propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym, aktualny wykaz majątku dłużnika oraz wykaz wierzycieli. Jednocześnie, przedsiębiorca uiszcza zaliczkę na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie około 5 tysięcy złotych.

Przebieg postępowania

Postępowanie powinno być szybkie. Sąd powinien rozpoznać wniosek wyłącznie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, już w terminie tygodnia od jego złożenia.

Otwierając postępowanie restrukturyzacyjne, sąd powołuje nadzorcę sądowego. Nadzorca sądowy to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która w przyspieszonym postępowaniu układowym ma określone zadania. Do takich zadań należą sporządzenie i złożenie sędziemu – komisarzowi planu restrukturyzacyjnego uwzględniającego propozycje restrukturyzacji. Ponadto, nadzorca sądowy składa również spis wierzycieli oraz spisu wierzycieli spornych. W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, nadzorca sądowy czuwa nad zachowaniem substancji przedsiębiorstwa dłużnika. Przede wszystkim wyrażając zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd przedsiębiorstwem.

Godny uwagi jest fakt, że przyspieszone postępowanie układowe częściowo chroni przed prowadzeniem egzekucji. Egzekucja dotycząca wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęta przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Zwieńczeniem przyspieszonego postępowania układowego jest zawarcie układu z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli. Układ taki może przewidywać między innymi zmniejszenie wysokości wierzytelności czy rozłożenie jej na raty.

Przyspieszone postępowanie układowe ustawodawca zadedykował przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością, którzy nie potrzebują całkowitej ochrony przed egzekucją, a sporność ich wierzytelności nie przekracza 15% ogółu wierzytelności. Bez wątpienia wybór właściwej formuły postępowania warto jednak skonsultować ze specjalistą w tej dziedzinie.

Adwokat Marta Witkowska

Zobacz też: Jak zgłosić wierzytelność?

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała – tel. +48 531 227 659)

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest