Pilna restrukturyzacja i upadłość

18 kwietnia 2020 r. w związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-18, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w katalogu spraw pilnych znalazły się sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego.

Oznacza to, że postępowania dotyczące rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego, pomimo stanu epidemii i obecnego ograniczenia działalności sądów, będą mogły toczyć się bez przeszkód, a w sprawach tych mogą być wyznaczane posiedzenia jawne.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na jego podstawie w katalogu spraw pilnych znalazły się również sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawy w przedmiocie ogłoszenie upadłości, jak i sprawy upadłościowe.

Przejawem funkcjonowania przepisów w praktyce jest już pierwsze wyznaczone na maj posiedzenie jawne w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w przyspieszonym postępowania układowym.

Adwokat Marta Witkowska

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest