MARIA NAPIERAŁA – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE UPINVEST Maria Napierała w restrukturyzacji

Z dniem 08 października 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu przez Marię Napierała prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE UPINVEST Maria Napierała w Bielsku – Białej, postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Dzień układowy wyznaczony został na 01 października 2021 r.

Nadzorcą układu jest Marta Witkowska posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1364. Podaje się adres do korespondencji nadzorcy układu: ul. Mikołowska 9/8, 40 – 067 Katowice, adres e-mail: upinvest@adwokatwitkowska.com

Sąd właściwy:

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział VI Gospodarczy

ul. Bogusławskiego 24, 43 – 300 Bielsko – Biała

Sygn. akt: X GRz 29/21