MARIA NAPIERAŁA – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE UPINVEST Maria Napierała w restrukturyzacji – ZATWIERDZENIE UKŁADU

Działając jako Nadzorca Układu Marii Napierała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UPINVEST Maria Napierała w Bielsku – Białej, NIP: NIP: 5532191173, REGON: 241008437 niniejszym zawiadamiam o zatwierdzeniu układu przyjętego przez Marię Napierała prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UPINVEST Maria Napierała w Bielsku – Białej, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej z dnia 11 marca 2022 r., sygn. V GRz 29/21.

Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 29.04.2022 r. (MSiG 83/2022 (6482)

Na postanowienie z dnia 11 marca 2022 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w MSiG.

Marta Witkowska

doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 1364