MARIA NAPIERAŁA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UPINVEST Maria Napierała – UPRAWOMOCNIENIE POSTANOWIENIA

Działając jako Nadzorca Układu Marii Napierała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UPINVEST Maria Napierała w Bielsku – Białej, NIP: NIP: 5532191173, REGON: 241008437 informuję, że uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej, Wydział VI Gospodarczy z dnia 11 marca 2022 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Marii Napierały (sygn. akt VI GRz 29/21).

Stosownie do treści art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, osoba pełniąca funkcję nadzorcy sądowego, obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu, chyba że układ stanowi inaczej.

W związku z tym informuję, że funkcję nadzorcy wykonania układu objęła Marta Witkowska (lic. doradcy restrukturyzacyjnego 1364).

doradca restrukturyzacyjny Marta Witkowska