ADAM BYZDRA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agent Ubezpieczeniowy – Adam Byzdra

Nadzorca układu, którym jest Marta Witkowska w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Adam Byzdra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agent Ubezpieczeniowy – Adam Byzdra, informuje, że dnia 27.10.2022 r. na podstawie art. 226a ust. 1 ustawy Prawa restrukturyzacyjnego obwieszczono o ustaleniu dnia układowego na dzień 15 października 2022 r.

Treść obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego umieszczona została w załączeniu.

Nadzorca układu Marta Witkowska

doradca restrukturyzacyjny, lic. 1364